pomenovaná podľa svojho zakladateľa Dietera Dorna, je jemná manuálna terapia, ktorá sa čoraz častejšie používa pri bolestiach chrbtice a kĺbov a pri rôznych poruchách spojených so zlým držaním tela ako neplodnosť, psychické problémy atď.

Kontraindikácie Dornovej metódy

osteoporóza v pokročilom štádiu
akútne zápaly
stavy po operáciach chrbtice a po úrazoch (zlomeniny a pod.)
endoprotéza
artróza v pokročilom štádiu
Bechterevova choroba
reumatoidná artritída
vyskočená alebo operovaná medzistavcová platnička
rakovina
tehotenstvo