Keď som ako 30 ročný prišiel o zrak a presťahoval som sa do Lučenca, založil
som v roku 2005 chránené pracovisko – Masérsky salón Štefan Belík. Našiel
som oblasť, v ktorej som našiel zmysel svojej ďalšej existencie, zmysel môjho
nového života. Vzdelával som sa a postupne som začal rozširovať ponuku
služieb v salóne v zdravotnom stredisku. Snažil som sa pre Vás priniesť vždy
niečo nové. Za sebou som mal už 15 ročnú prax ako masér so stálou klientelou.
Po úmrtí mojej manželky som zostal sám s dvoma deťmi. To mi ale Boh poslal
do cesty osobu, fyzioterapeutku, ktorá sa časom stala aj mojou manželkou
a partnerkou aj v pracovnej oblasti. S 15 ročnou praxou ako detský
fyzioterapeut a pedagóg na SZŠ v Banskej Bystrici v odbore diplomovaný
fyzioterapeut a neskôr na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Banskej Bystrici
v odbore fyzioterapia priniesla nový pohľad a možnosti, v ktorých je uznávanou
odborníčkou. A tak po dlhšom čase túžby vytvoriť oázu relaxu a oddychu sa
nám podarilo zrealizovať naše sny. Zrekonštruovali sme pre Vás staré priestory
na miesto, kde môžete v príjemnom prostredí stráviť chvíle oddychu,
regenerácie, ale aj aktívnej spolupráce na zlepšení zdravotného stavu Vás či
Vašich najmenších.